Lavt selvværd

Er du god nok?

Tanker har det med at køre i ring. Du har måske en indre stemme, der igen og igen gentager negative udsagn om dig selv. Måske kender du nogle af disse:
Dit fjols!
Jeg er latterlig!
Jeg er grim!
Jeg er uduelig!

Det er meget lidelsesfuldt, at have denne baggrundsstøj kørende konstant i vores hjerne, fordi vi dybest set tror på den.
Stemmen er sandsynligvis opstået en gang i fortiden. Måske har vi oplevelser med os fra vores barndom, hvor vi f.eks. følte os forkerte. Denne oplevelse er blevet vores overbevisning om os selv, og vi kommer ubevidst til at lede efter beviser på, at det er sandheden om os selv. Det betyder, at overbevisninger er med til at bestemme, hvordan vi lever vores liv. opstået. Gennem behandling med EFT kan vi neutralisere traumer fra fortiden. Det betyder, at du får mulighed for at ændre den gamle overbevisning, og leve et liv med et mere realistisk billede af, hvem du i virkeligheden er.

Jeg kan hjælpe og støtte dig i din proces frem mod at leve et liv, hvor du er mere til stede i dit liv med et positivt fokus på nutid og fremtiden