Om EFT

Hvad er Emotionel Frihedsteknik – også kendt som EFT?

Emotionel Frihedsteknik er et forholdsvis nyt redskab til behandling af negative tankemønstre, begrænsende overbevisninger, lavt selvværd, overvægt, afhængighed, fastlåste roller i arbejdsliv og privatliv, traumer, depression, angst og meget mere. Det er en nænsom, skånsom og meget effektiv metode til at skabede forandringer, der skal til, for at der skabes balance i dit liv.
Her kan du se en udsendelse, hvor teknikken Tankefeltterapi bliver testet på TV2. Metoden er meget lig Emotionel Frihedsteknik og stammer fra samme skole.

Emotionel Frihedsteknik (Emotionel Freedoms Techniques) forkortet i daglig tale til EFT, er videreudviklet fra Tankefeltterapien. Den er udviklet af Gary Graig. Grundtesen er, at alle negative følelser skyldes en blokering i energisystemet.

Emotionel Frihedsteknik bliver derfor også kaldt følelsesmæssig akupunktur uden brug af nåle.
Metoden tager udgangspunkt i energipsykologi, og den kombinerer Østens viden om energibaner i kroppen sammen med kognitiv terapi.

I løbet af EFT behandlingen tapper jeg på nøje udvalgte akupunkturpunkter, som er placeret langs energibanerne i kroppen, samtidig med at du fokuserer på det problem, som du har valgt at arbejde med. Herved opløses din blokering, og du vil kunne tænke på dit problem på en anderledes og mere distanceret måde

Klientudtalelser fra min praksis
• Nu ser jeg ikke længere oplevelsen i farver, men i et sort/hvidt billede uden negativ følelsesmæssig intensitet.
• I en konflikt med et familiemedlem indså klienten, at en søster i en konkret situation, havde handlet i afmagt, og indså at søsteren var sårbar. Fra at være vred på søsteren, opstod der en følelse af omsorg.

Emotionel Frihedsteknik EFT er på vej til at blive en evidensbaseret behandlingsform i USA. Tankefelts terapien er det allerede.
Behandlingen virker ofte hurtigt på et problem, så der kun skal få behandlinger til, før der sker en mærkbar ændring.
Ved følelsesmæssigt svære ting vil vores sind forsøge at få os til at tænke os ud af problemer. Det kan være hensigtsmæssigt i mange sammenhænge, men ved følelsesmæssigt svære ting så som, sorg, tab, krise, traumer, negative overbevisninger samt lavt selvværd forstærker sindet oftest problemet i stedet for at løse det.

Se Matrix Reimprinting
Se Matrix Birth Reimprinting