Matrix Birth Reimprinting

I Matrix Birth Reimprinting arbejder vi med temaer, der omhandler vores tidligste liv. Tiden i vores mors mave og selve fødslen har stor betydning for, hvad vi kommer til at tænke om os selv, hvordan vi har det i relation til andre, og hvordan vi opfatter den verden, vi lever i.
En ufødt baby kan energimæssigt mærke både sin mors og fars reaktioner. Da man som foster er meget åben og modtagelig, kan selv de mindste ting virke voldsomt.

Hvis der i graviditetsperioden er stress hos mor og far, så er der risiko for, at den kommende baby også bliver det.
Kvinder danner æg til vores børn, før vi selv bliver født. Det betyder, at den fødsel vi selv fik, er lagret et sted i vores ægs hukommelse. Eller rettere vores overbevisninger fra vores fødsel, så det er ikke selve fødselsforløbet, der er gemt som erindring, men vore opfattelse af fødslen. Derfor kan fødselstemaer gå igen i familier.

I Matrix Birth Reimprinting arbejde med overbevisninger vi har med os fra fødslen og tiden før. Vi forløser dem, så du bliver sat fri til at være den, du skal være. Det betyder for nogen, at de får følelsen af at være forbundet med andre, og at de er oprigtigt værd at elske.
Er du gravid, er det muligt at arbejde med dit kommende fødselsforløb, så du får den fødsel du ønsker for dig og dit barn.
Har du traumer eller sorg fra tidligere fødsler, er det muligt at bearbejde dette med EFT. Det kan f.eks. være traume i forhold til det at miste et barn eller en svær fødsel. Det kan også være omstændigheder, der gjorde, at du ikke kunne knytte dig til dit nyfødte barn.

Se EFT
Se Matrix Reimprinting